Projekts "Interreg Latvija – Lietuva"
Interreg logo

2020. gads 10. jūlijā VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” notika projekta LLI-336 "Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem "(SUPER) 18 mēnešu perioda projekta komandas tikšanās.

Sanāksmē piedalījās visi projekta komandas locekļi. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par projektu atskaišu sagatavošanu, apspriests projekta aktivitāšu ieviešanas progress, problēmjautājumu risināšana, kā arī pārrunāti citi jautājumi. Nākošā projekta komandas tikšanās plānota Lietuvā. Tikšanās noslēgumā projekta vadītāja Līga Vigule visus projekta komandas locekļiem prezentēja VSAC “Kurzeme” sensorās istabas un iepazīstināja ar šī projekta ietvaros  sasniegtajiem rezultātiem.