Jaunumi

5. jūnijā VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja”  iestādes pagalmā atzīmēja vairākus svētkus vienkopus. Vieni no tiem bija Vasarsvētki, kas ir kopā būšanas laiks. Šim notikumam par godu visi svētku dalībnieki bija tērpušies ziedu motīvu tematikā.

Šajā saulainajā dienā ar svarīgu un atbildīgu notikumu sveicām arī divus mūsu namiņa iemītniekus ar Līvupes pamatskolas absolvēšanu  un iegūto izglītības diplomu.  Svētku sajūtu un uzmundrinājumu ieskandināja iestādes kapella “Skani” Ivetas Gailišas vadībā, bet pirms pankūku un cienasta baudīšanas visi iesaistījās dažādās sportiskās aktivitātēs un dejās.