Jaunumi

      2019.gada 3.aprīlī VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” klienti piedalījās XXIII Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” reģionālajā koncertā Kuldīgā. Pasākumu organizēja fonds “Nāc līdzās”, kura aicinājums ir dot bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt savus talantus sev un citiem, tādējādi ar mākslas palīdzību veicinot integrēšanos sabiedrībā.

 Filiāles “Liepāja” klienti festivālā uzstājās ar etnisku deju, kuras horeogrāfiju bija veidojusi un iestudējusi mūzikas interešu pulciņa audzinātāja Iveta Gailiša. Festivāla rīkotāji īpaši slavēja klientu uzdrošināšanos piedalīties, kā arī  krāšņos tērpus un bungas. Mūsu klientus atbalstīt bija ieradušies arī filiāles “Veģi” darbinieki un klienti. Kaut gan uz republikas mēroga mākslas festivāla “Nāc līdzās” noslēgumu mūsu deju kopa “Rotaļa” netika izvirzīta, tomēr gandarījums par paveikto ir liels!

XXIII Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās”