Piekļūstamības paziņojums

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" (turpmāk – VSAC "Kurzeme") saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.vsackurzeme.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VSAC "Kurzeme" tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 14.01.2021 Izvērtēšanu veica Agris Pudzēns, Informācijas vadības speciālists.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word)

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar VSAC "Kurzeme" rakstot:

pasts@vsackurzeme.gov.lv vai zvanot: tālr. +371 63491118

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@vsackurzeme.gov.lv

Tālrunis: +371 63491118

Adrese:
Iļģi, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Administratīvā nodaļa”.

E-pasts:
pasts@vsackurzeme.gov.lv

Tālrunis: +371 63491118

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 14.01.2021