21.12.2023.

 • Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”, reģ. Nr.400008264073.
 • Mantisks ziedojums 981.02 euro apmērā.
 • Mērķis filiāles “Dundaga” klientu veselības stāvokļa nostiprināšanai un brīvā laika pavadīšanai.

11.12.2023.

 • SIA “Priedes AG”", reģ. Nr.40103649241.
 • Mantisks ziedojums 2875.31 euro apmērā.
 • Mērķis – filiāles “Veģi” klientiem sporta aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanai.

28.11.2023.

 • Nodibinājums “OTRĀ ELPA charity”.
 • Mantisks ziedojums 928.50  euro apmērā. Ziedojuma sastāvā ir lietoti apģērbi un apavi.
 • Mērķis – filiāles ‘’Iļģi’’’ klientiem.

08.11.2023.

 • Labdarības organizācija Gnosjo Hjalper.
 • Ziedojums 3 400 euro apmērā.
 • Mērķis – filiāles “Liepāja” klientiem brīvā laika pavadīšanai.

03.07.2023.

 • Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Draudze Latvijas Republikā, reģ.Nr. 90000499256.
 • Mantisks ziedojums 9000 euro apmērā.
 • Mērķis – filiāles ‘’Liepāja’’ klientiem brīvā laika pavadīšanai.

17.04.2023.

 • Labdarības organizācija Gnosjo Hjalper
 • Ziedojums 4 350 euro apmērā
 • Mērķis – filiāles “Liepāja” klientiem brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitātēm.

06.03.2023.

 • Sabiedriskā organizācija  "Latvijas Bībeles Biedrība"
 • Ziedojums 200 euro apmērā
 • Mērķis – filiāles ‘’Veģi’’ klientiem košumkrūmu iegādei klientu atpūtas zonā