Statuss:
Noslēdzies
eea grants logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

www.sif.lv | www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org

Projekts ir noslēdzies.

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īstenoja projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekts veiksmīgi noslēdzies ar 2016.gada 30.aprīlī un uz esošo brīdi tiek sagatavotas visas noslēguma atskaites priekš finanšu dokumentu iesniegšanas SIF. Projekta laikā projekts tika īstenots ar biedrības "GM Integration", Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Veģi”, biedrības „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskolas, Tukuma internātpamatskolas līdzdalību.

Projektā ir sasniegts vispārīgais un specifiskais mērķis.

Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā bija plānotas un īstenotas šādas aktivitātes:

 1. Jaunas programmas izstrāde veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbību norisē;
 2. Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbību realizācija un to digitālo materiālu izstrāde;
 3. Veselību dienu organizēšana un popularizēšana;
 4. Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi.

Projekta īstenošanas laikā nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projekta īstenošanas laikā no 08/09/2014 līdz 30/04/2016 ir paveikts sekojošais:

 • Izstrādāta 1 programma, kuras izstrādes laikā piedalījušies ne mazāk kā 5 speciālisti;
 • Fiziskajās un veselības veicinošajās aktivitātēs, t.sk., veselības dienā, piedalījušies ne mazāk kā 80 bērni un jaunieši no Talsu un Tukuma novada;
 • Zemgales vidusskolā, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” un Tukuma internātpamatskolā noorganizētas ne mazāk kā 204 stundas veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības;
 • Nodarbību norisē piedalījušies profesionāli speciālisti- fizioterapeits, sporta un pedagoģiskais pedagogs, , karatē instruktors un u.c. palīgi;
 • Noorganizēts semināra cikls - Zemgales un Kurzemes reģionā;
 • Izstrādāts un publicēts digitālais materiāls par programmas realizāciju un veselības dienas pasākumu biedrības GM Integration tīmekļa vietnē: gmintegration.lv;
 • Izstrādātais digitālais materiāls izvietots biedrības GM Integration tīmekļa vietnē: gmintegration.lv un ierakstīts DVD matricās;
 • Īstenoti publicitātes pasākumi, izvietojot informāciju pie sadarbības partneriem un reģionālajos laikrakstos;
 • Piedalījušies projekta aktivitātēs ne mazāk kā 20 brīvprātīgie;
 • kā arī veikti citi atbalsta pasākumi projekta aktivitāšu realizācijai, kā piemēram, mazvērtīgā inventāra iegāde nodarbību un veselības dienu aktivitāšu realizācijai.

Nodarbību norisē pastiprināta uzmanība tika pievērsta specializētajiem vingrinājumiem, kā arī ķermeņa stiepšana pielietojot statisku muskuļu darbības režīmu, ar vingrojumu palīdzību palielināta bērnu kustību amplitūdu, vingrojumi muguras, kakla un vidukļa muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību uzlabošanai, elpošanas vingrojumi, vispārējā fiziskā sagatavotība, u.c. fiziskās aktivitātes nodarbēm ar kuru līdzdalību iesaistītajiem bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem tiek radīts priekšstats par veselīgu un sportisku ikdienu.

Kā pēdējais no projekta īstenošanas aktivitātes pasākumiem tika noorganizēta 28.04.2016. Veselības diena, kurā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki no visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem. Veselības diena notika Zemgales vidusskolā, Tukumā. Veselības dienu laikā tika dots dalībniekiem starts veselības dienas aktivitātēm un disciplīnām, tika noorganizēts informatīvs pasākums par veselīgu uzturu animācijas filmu veidā: „ Uztura piramīda” un „Veselīgs dzīvesveids”, kā arī tika iekļauta  noslēgumu uzrunas un apbalvošanas, un cienasts. Protams, lai popularizētu visu projektu kopumā 29.04.2016.notika arī Veģos seminārs, kurā tika izdalīti informatīvi materiāli un prezentēts projektā sasniegtais.

Atskats uz veselības dienas notikumiem: