Darbinieki

Tīna Brīze-Rebāne

Direktora vietniece - Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja - Administrācija
tina.brize-rebane [at] vsackurzeme.gov.lv

Agrita Done

Galvenā grāmatvede - Administrācija
agrita.done [at] vsackurzeme.gov.lv

Agnese Kursīte

Vecākā grāmatvede - Administrācija
agnese.kursite [at] vsackurzeme.gov.lv

Rita Tene

Grāmatvede - Administrācija
rita.tene [at] vsackurzeme.gov.lv

Dzintra Veita

Grāmatvede - Administrācija
dzintra.veita [at] vsackurzeme.gov.lv

Inga Ozoliņa

Grāmatvede - Administrācija
inga.ozolina [at] vsackurzeme.gov.lv

Ieva Demjanova

Grāmatvede - Administrācija
ieva.demjanova [at] vsackurzeme.gov.lv

Una Cērpa

Grāmatvede - Administrācija
una.cerpa [at] vsackurzeme.gov.lv