Filiālē “Dundaga” iebraucamā ceļa bruģēšanas darbi un automātisko vārtu uzstādīšana
Filiālē “Dundaga” jumta nomaiņa
Filiāle “Dundaga” videonovērošanas sistēmas un  ugunsdrošības sistēmas izbūve
Filiāle “Dundaga” durvju piekļuves sistēmas izbūve
Filiāle “Iļģi” teritorijas bruģēšanas darbi
Filiāle “Iļģi” balkona atjaunošana un siju nomaiņa
Filiāle “Iļģi” ēkas fasādes atjaunošanas darbi
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros veikti jumtu nomaiņa, pamatu un bēniņu siltināšana, saimniecības ēkas fasādes siltināšana.
Filiāle “Liepāja” klientu dzīvojamo istabu kosmētiskais remonts

 

 

Filiāle “Liepāja” klientu dzīvojamo istabu kosmētiskais remonts
Filiāle ‘Gudenieki” automātisko vārtu uzstādīšana
Filiāle “Gudenieki” videonovērošanas sistēmas izbūve