INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM:

Saskaņa ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kuri stājas spēkā 11.10.2021. informējam:

No 11.10.2021. visiem klientu apmeklētājiem,  ienākot institūcijā, uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu papīra vai digitālajā formā un personas apliecinošu dokumentu (ID, pase),  iepriekš piesakot apmeklējumu un saskaņojot apmeklējuma laiku ar filiāles kontaktpersonu.

 

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Centra filiāļu sociālās aprūpes nodaļas vadītājiem.

PALDIES PAR SAPRATNI !!!