Veselibas punkts

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" veselības punkts

Ārstniecības iestādes kods 641000023 ( Kods: 05)

Filiāle "Dundaga"

Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV- 3270

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība veselības punktā:

Veselības aprūpes pakalpojumu filiālē vada un organizē vecākā medicīnas māsa, kura sadarbībā ar ģimenes ārstu un filiāles medicīnas personālu – psihiatru, ārsta palīgu, medicīnas māsām sniedz medicīnisko aprūpi filiāles klientiem.

Veselības punktā klientiem tiek nodrošinātas profilaktiskās apskates.

(ģimenes ārsta, psihiatra, ginekologa apskate, zobārsts, plaušu Rtg, laboratoriskie, skrīningdiagnostiskie izmeklējumi, vakcinācijas).

Pēc nepieciešamības filiāles klientiem tiek nodrošināti citu ārstu speciālistu konsultācijas ( piemēram, urologa, ķirurga, okulista, onkologa, dermatovenerologa, LOR, endokrinologa u. c.) un diagnostiskie izmeklējumi.

Klientiem tiek nodrošinātas valsts apmaksātas plānveida operācijas.

Veselības punktā tiek nodrošinātas medicīniskās manipulācijas – injekcijas, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas, nozīmēto medikamentu saņemšana.

Klientiem iespējams saņemt valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Veselības punkta speciālisti

Valsts apmaksātie veselības

aprūpes pakalpojumi

Noslēgtie līgumi ar ārstniecības iestādēm

  • ģimenes ārsts
  • psihiatrs
  • ārsta palīgs
  • SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Talsi, Ventspils)"
  • VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”
  • SIA "Gulbja laboratorija"
  • SIA “Talsu Sanus”

 

Ja nav pieejami valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, vai to gaidīšana ir ilgstoša un apdraud klienta veselības stāvokli, iestāde klientiem sava finansējuma ietvaros nodrošina maksas speciālistu konsultācijas un ārstnieciskās manipulācijas.

Vides pieejamība veselības punktā:

Veselības punkta kabineti un izolatori filiālē atrodas 1. stāvā. Klientu ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanai filiālē tiek izmantots lifts. Klientu iekļūšanai un izkļūšanai no iestādes ir izveidotas uzbrauktuves.

Vecākā medicīnas māsa, medicīnas māsas: +371 26684521

Ieva Dinsberga

Filiāles vadītāja - Administrācija
ieva.dinsberga [at] vsackurzeme.gov.lv