Mēnešalga:
620 līdz 630 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Iļģi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VSAC “ Kurzeme”  filiāle "Iļģi” uz noteiktu laiku aicina darbā

ELEKTRIĶI

(profesijas klasifikatora kods 7411 01)

Amata mērķis: nodrošināt elektroietaišu drošu un ekonomisku darbu (Elektrosistēmu un elektroietaišu ekspluatācijas uzraudzība, kontrole un remontdarbi), kā arī, veikt tādus darba uzdevumus, kuri izveidojušies iepriekš neparedzētos gadījumos un nav iekļauti amata aprakstā, bet pēc savas būtības ir konkrētā darba sastāvdaļa.

Prasības pretendentam:

-  pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība;

-  pārzināt un ievērot elektrodrošības normatīvu pamatprasības un elektroietaišu ekspluatācijas noteikumus;

- prasme veikt elektroietaišu ierīkošanas darbus, ievērojot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, pielietojot speciālus, šim nolūkam paredzētus instrumentus

Piedāvājam:

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- bruto atalgojumu 620,00 EUR – 630,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes, piemaksas atbilstoši amatam;

- ikgadējais apmaksātais atvaļinājums un papildatvaļinājumi (amplitūdā no 3 līdz 8 darba dienām);

- veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada.

Darba vieta – Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, Iļģi.

Nosūtot savu CV un pieteikuma vēstuli Jūs piekrītat, ka VSAC “Kurzeme” veic Jūsu personas datu apstrādi. Šajā gadījumā personas datu apstrādes nolūks ir veikt atbilstošu darbinieku atlasi un izvērtēšanu darba tiesisko attiecību nodibināšanai Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Ja ar Jums netiks noslēgtas darba tiesiskās attiecības, Jūsu CV un pieteikuma vēstule tiks izdzēsta trīs mēnešu laikā pēc vakances aizpildīšanas, ja vien Jūs nebūsiet norādījis, ka Jūsu iesūtītos dokumentus VSAC “Kurzeme” var saglabāt , lai sazinātos ar Jums par iespējamiem darba piedāvājumiem nākotnē.

Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu:

Karina.Bojarska@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.


Pretendentiem jāpiesakās līdz