Mēnešalga:
500 līdz 705 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Saulrieti, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Amata pienākumi:

  • Plānot, koordinēt un īstenot dažādus kultūras, atpūtas un citus pasākumus gan filiālē, gan centrā;
  • veikt pasākumu programmas veidošanu (atbilstoši klientu vajadzībām, vēlmēm un prasmēm), pasākuma vadīšanu, līdzekļu plānošanu, informatīvo materiālu sagatavošanu, kā arī veidot sadarbību ar masu mēdijiem;
  • noformēt darba dokumentāciju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

  • augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;

·         zināšanas un izpratne par komunikāciju un pasākumu organizēšanas principiem.

    CV un pieteikuma vēstuli līdz sūtīt uz e-pastu: ildze.pliksa@vsackurzeme.gov.lv sīkāka informācija pa tālruni 63491156

    Pretendentiem jāpiesakās līdz