Mēnešalga:
745 līdz 1093 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Saulrieti, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

- Organizēt sociālo pakalpojumu (aprūpes un rehabilitācijas) sniegšanu klientiem;

- Veikt klientu sociālās dokumentācijas uzskaiti;

- Identificēt klientu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas procesus;

- Palīdzēt klientiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā;

- Piedalīties klientu uzņemšanā;

- Sniegt pārskatus, atskaites, ziņojumus un iesniegumus citām institūcijām.

- Sekmēt klientu individuālo spēju attīstību;

- Organizēt, vadīt un piedalīties klientiem rīkotajos pasākumos.

Piedāvājam:

- Stabilu darba vietu valsts pārvaldē;

- Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- Veselības apdrošināšanu;

- Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: ildze.pliksa@vsackurzeme.gov.lv,Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

Pretendentiem jāpiesakās līdz